home > werk

Werken voor het Rijk, werken voor de overheid

Internet- en intranetsites van de overheid, daar werkt VanState aan. Onze ondersteuning bestaat uit advies, projectmanagement en coaching. Hier vindt u voorbeelden van klanten en opdrachten.

Doelgroep

De dienstverlening van VanState is primair gerricht op overheid en semi-overheid. Onze doelgroep bestaat uit ministeries, provincies, gemeenten. Uit agentschappen, ZBO's, waterschappen.Tot de doelgroep behoren verder: onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, zorginstellingen en culturele instellingen.

Klanten

Tot de opdrachtgevers behoren o.a.
- Geonovum,
- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa),
- Ministerie van Algemene Zaken (AZ),
- Ministerie van Defensie,
- Ministerie van Economische Zaken (EZ),
- Ministerie van Justitie,
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV),
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW),
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW),
- Openbaar Ministerie (OM),
- Waarderingskamer.

 

© VanState BV 2007, 2007-2010 | HTML | CSS|Duurzaam internet

VanState BV

KvK-nr
27303073

BTW-nr
NL8182.19.853B01

Fortisbank
97.42.78.505